Giữ xe hầm toà nhà 143/85 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Ngày bắt đầu: Th1 2018 Khách hàng: Dân cư sinh sống Danh mục: Toà nhà - TT Thương mại

Toà nhà 143/85 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội.

Các dự án khác liên quan